Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.
Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Stefan Mutanen
Alingsåsgatan 30-32
10300 Karis

Delegationsordförande
Henrik Westerlund
Centralgatan 128
10300 KARIS


Ombudsman
Lasse Tallqvist
Aktia Sparbank Abp
Köpmansgatan 10
10300 KARIS
tfn: 044 739 7591